top of page
Piet Soer en anderen van de oude Indiënroute - J.H. Frenken

DE STEM

Waarom vraag jij die and'ren niet
naar hun belevenis?
Omdat jij een van d'oudsten bent
die nog in leven is.

Ik aarzelde omdat het al
zo lang geleden is.
De stem zei: 'Schrijf op wat je weet
voordat 't vergeten is.'

J.H. Frenken

INHOUDSOPGAVE

 

Van dit boek is slechts een voorproefje op deze site te lezen. Zie ook Piloot voor verdere verhalen van J.H. Frenken als vliegenier.

 

Zestig jaar geleden
De aanstelling als vlieger bij de KLM
Met Piet Soer naar Indië. De Balkan.
Cairo, Gaza, Ruthbah Wells
H3 en Ruthbah Wells
De Handley Page. Bagdad
De Perzische Golf
Djask
Djask-Karachi
De Uiver en de Postjager
Benares en Calcutta
Rangoon en Malaria
Beekman
Akyab, Price, Sillevis
Bangkok en Olifanten
Pellens
De Evenaar, Palembang en Stork
Bandoeng
De laatste Indiëreis van Piet Soer
De laatste vlucht van Kress
Reserve op Schiphol (Weet je het nog Kees)
Silberstein
Van der Feyst en Hautzmayer
Twee zwagers: Siemer en Hoogland
Nieuwjaar 1939
Quirinus Tepas
Koos Abspoel, Dakar-Natal en de Streptomycine
De Short Snorter
De Elfde. De Laatste.
Nabeschouwing

bottom of page