top of page
Piet Soer en anderen van de oude Indiënroute - J.H. Frenken

Zestig jaar geleden.

 

 

De aanleiding tot het optekenen van deze herinneringen was het verzoek van patiënt J.T. Kuik uit Havelte (Dr.) om iets te schrijven over zijn vroegere dorpsgenoot Piet Soer, met wie ik indertijd verschillende vluchten maakte op de oude Indiëroute van de KLM.
In zijn jeugd had hij de grootste bewondering gehad voor de bekende vlieger van de Pelikaan.
Zijn grootste verlangen was geweest om ook vlieger te worden, maar een ernstige, toen nog ongeneeslijke ziekte viel hem ten deel. Ze liet hem tenslotte invalide achter.
Ik heb op zijn aandringen mijn oude vergeelde album uit de dertiger jaren opengeslagen en heb deze verhalen geschreven aan de hand van oude foto's.
Ik draag dit werk op aan allen die zo graag vlieger hadden willen worden, maar door ziekte of lichamelijke gebreken hun ideaal niet hebben kunnen bereiken.

 

Door

Inhoudsopgave

 

bottom of page