top of page

Sjetse van vreuger

oet en dörp in Zuid-Limburg

Spoake, heksen en duuvele

 

Et spoakde vreuger euveral.
In d'hei en in de laan.
Aan wieëbuim mit volle maon,
In bösj en langs de baan.

 

En aan de Juddeberg zaot snachs
e sjrikkelek groat deer.
Dat haw ene langen dikke start,
dê slingerde heen en weer.

 

Berwieë ligk op Beeg opaan.
Dao vormde't lendj 'ne kômp.
Dao laog, zag mer, en heèl aw stad
verzônken in de zômp.

 

De luuj die dao verdrônke zeen,
wie z'in de grôndj verdween,
die leepe snachs dao rôndj mit leech,
dat door de wieë sjeen.

 

Dan huèrde ste deep in de grôndj
et leoje van de klok.
Dan dreeve geisten ôm dich hêr
in wazig witte rok.

 

Vuurmènkes leepe door 't veldj
es 't twellef oere sloog.
Dan kaom de wêer'wouf oet de struuk.
Dê wôlj dat mer em droog.

 

Hê sprông dich plotsling op d'ne rùk
de puèt ôm dene nak.
Dan beùkd'en sjoeverde zich doad
wê zoa woor beetgepak.

 

Omklemd wie ene kwakkert, ging 't
den draeger in de brook.
De wêrewouf leet em weer los
zoagauw es er dat rook.

 

Aan 't kirkef hêet 't altied gespoakt.
De lieke bloze dich,
went sjus de klok twelf oere sloog,
ieskawd in die gezich.

 

Den duuvel waor doe euveral.
Hê heelj dien lênkerzie.
Den êngelbewaarder heelj zich rechs
gelùkkig auch der bie.

 

En went luuj stôrve waore dêkker
sjreèvend' êesters dao.
Die ginge mit den doaje mit
de wêeg van 't aordeil nao.

 

'nen Enk'ling zaog de moodergaods
in 't laken aan den draod;
den duuvel in krolse katte snachs
die meekden langs de straot.

 

Es 't kindje doad gebaore woor

haw dat de heks gedaon.
De mooder haw z'ôm 't hoes gezeen
bie nach en volle maon.

 

Es zoan heks soms de stal in kaom
stôrf verke, koo of kawf.
Pestoar koos zêgke wat er wôlj,
zie gluifden em mèr hawf.

 

Den duuvel is noe sjuuj gewoore
veur 't elèktrisj leech.
Gein spoake meè ôm middernach
op 't kirkef in de steeg.

 

Den duuvel hêet gein heùres meè,
gein klawwe, giftig haor.
Hê vungt de luuj noe vruntjelek
of 't enen êngel waor,

 

Mèr gluif mich luuj, wat ich uch zêk,
den duuvel is neet doad.
Dê wirkt noe bie de radio,
en den TV mit bloat.

 

Door naar Den òngewiedje grôndj
Inhoudsopgave

bottom of page