top of page

Sjetse van vreuger

oet en dörp in Zuid-Limburg

Leene

 

Went luuj dêks get neet hawwe
leènde zen et zich.
Veur 't waoge van et verke de
baskuul en et gewich.

 

'Tant kan pap de fits ens lèene
en os mèm 't kersjêt.
Ze môtte nao de broelef gaon
in Zùstre bie tant Zêt.'

 

Ze leènden al et reurend good.
De sjaal, de sjeèr, de rök,
de rêek, de reek, de sjùrkar en die
brachte ze neet trùk.

 

Die hawwe zie weer oetgeleènd;
dao waor niks aan te doon.
Dan bleef et wal ens urges stêeke;
dat waor heèl gewoon.

 

En ès et trùk kaom waor 't kepot.
Et iezer naeven 't raad.
De nuuje rêek dê misde tènj
of in de rok e gaat.

 

November tot april waor altied
't woosmesjien op stap.
Daonao de witkwas en de voog,
de leier en den trap.

 

Geleènd woor auch de hêksjeèr en
de potload veur 't fernuus,
boter, eiër, vlêgel of
en töpke kaolegruus.

 

Ze hawwe wal ens ruuzing drôm,
mèr die doerde noats lang.
Men kreeg dan bie gelêgenheid
en anger sjeèr of tang.

 

Door naar Verkeèr en meule
Inhoudsopgave

bottom of page