top of page

VERDERE GEGEVENS

UITTREKSEL UIT DE REGISTRATIEVE GEGEVENS BETREFFENDE DE MILITAIREN VAN DE KONINKLIJKE MARINE, KONINKLIJKE LANDMACHT C.Q. KONINKLIJKE LUCHTMACHT, TEN AANZIEN VAN:

 

---FRENKEN, Josephus Hubertus ---

 

 

Geboren:21 april 1907
te: Obbicht - Papenhoven
Registratienummer:07.04.21.005
Marinenummer:xxx
Huwelijksdatum:niet bekend
--------------------------------------------------------------------

 

STAAT VAN DIENST

Bij de Vrijwillige Landstorm, laatstelijk bij het Landstormverband Maastricht, verbonden

miv 01nov25

 

Korporaal

miv 24mrt27

 

Bij het 13e Regiment Infanterie buiten tegenwoordigheid ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1927 uit de gemeente Obbicht - Papenhoven onder nummer 4 en op dato met uitstel van eerste oefening

miv 02mei27

 

Aangewezen voor de opleiding tot onder-officier.
Sergeant-titulair

miv 23feb28

 

Ontheven van zijn verbintenis bij de Vrijwillige Landstorm wegens opkomst voor eerste oefening als gewoon dienstplichtige

miv 19jul28

 

In werkelijke dienst tot eerste oefening

miv 19jul28

 

Heeft gedurende zijn verbintenis bij de Vrijwillige Landstorm niet gediend bij een op voet van oorlog gebracht onderdeel van het leger.
Groot verlof

miv 02sep28

 

Sergeant

miv 02sep28

 

Bij de Koninklijke Landmacht verbonden als vrijwilliger bij het Reservepersoneel bij het Wapen der Militaire Luchtvaart met bestemming voor de dienst van waarnemer op grond van het gestelde in K.B. dd. 22okt24, nr.44 (LO 1925, nr.6) en in werkelijke dienst

miv 01okt28

 

Reserve korporaal

miv 20dec28

 

Reserve-sergeant

miv 26mrt29

 

Benoemd en aangesteld bij het Reserve-personeel der Landmacht bij het Wapen der Artillerie tot Reserve tweede luitenant waarnemer (K.B. dd. 14sep29, nr.47)

miv 14sep29

 

Groot verlof

miv 02okt29

 

Ontheven van zijn verbintenis en op dato opnieuw verbonden als vrijwilliger bij het Reservepersoneel bij het Wapen der Militaire Luchtvaart met bestemming voor de dienst van vlieger op grond van het gestelde in K.B. nr. 44, dd. 22okt24 (L.O. 1925, nr.6) en blijft in werkelijke dienst

miv 07apr30

 

Heeft voldaan aan de eisen voor het brevet F.A.I.

de 26mei30

 

Heeft voldaan aan de eisen voor het Militair brevet

de 09apr31

 

Aangesteld tot vlieger

miv 10apr31

 

Groot verlof

miv 10apr32

 

Terug in april 1932: 3 dagen
Terug in mei 1932: 6 dagen
Terug in juni 1932: 5 dagen
Terug in juli 1932: 4 dagen
Terug in aug. 1932: 4 dagen
Terug in sep. 1932: 7 dagen
Terug in okt. 1932: 7 dagen
Terug in nov. 1932: 7 dagen
Terug in dec. 1932: 10 dagen
Terug in jan. 1933: 9 dagen
Terug in feb. 1933: 9 dagen
Terug in maart 1933: 8 dagen
Terug in april 1933: 5 dagen
Terug in mei 1933: 6 dagen

 

Benoemd en aangesteld tot Reserve eerste luitenant vlieger (K.B. dd. 04aug33, nr. 102)

miv 14sep33

 

Terug

miv 14okt37

 

Groot verlof

miv 10okt37

 

Terug

miv 10okt38

 

Groot verlof

miv 16okt38

 

Terug

miv 13mrt39

 

Groot verlof

miv 19mrt39

 

Terug

miv 17apr39

 

In zijn rang en ouderdom van rang overgeplaatst bij het Wapen der Militaire Luchtvaart (K.B. dd. 10jan40, nr. 29)

 

Groot verlof

miv 08jun40

 

In Duitse krijgsgevangenschap en op dato weder in werkelijke dienst hersteld (Besch. Commissie voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht, nr.345 dd. 03jul44)

de 07jun43

 

Uit Duitse krijgsgevangenschap

de 29mei45

 

Groot verlof

miv 30aug45

 

Registratief ingedeeld bij de Leger Luchtmacht Nederland
Einde verplichte diensttijd

miv 01okt52

 

Op dato zich verbonden om als reserve-officier voor ten minste drie achtereenvolgende jaren ter beschikking van H.M. de Koningin te blijven


Eervol ontslagen uit de militaire dienst op het daartoe door hem gedaan verzoek met toepassing van het bepaalde in art.36 sub 1e en 2e en 37 der Wet voor het reservepersoneel der landmacht 1905 (K.B. dd. 08apr54, nr.30)

miv 01apr54

 

Tot zover de staat van dienst.

 

DECORATIËN

Toegekend het Onderscheidingsteken voor langdurige Nederlandse Dienst als Officier de: 06dec44
(K.B. dd. 19 november 1844, nr. 46)

 

Tot zover de registratie.
Kerkrade, 28 feb. 2001


De Staatssecretaris van Defensie voor deze,
Hoofd bureau registratie en informatie ontslagen personeel voor deze,
Steller:PR


Getekend A.G. Pieters

bottom of page