top of page

Boekrecensie 'Piet Soer en anderen van de oude Indië-route'

 

Over de Indië-route van de K.L.M., van vóór de Tweede Wereldoorlog is al veel gezegd en geschreven, o.a. door de KLM- vliegers Bouter, Van der Hoop, Smirnoff, Van Veenendaal en Viruly, maar ook door anderen, waaronder sommigen passagiers als Drs. J. Meyer, H. Rol, E. Rusman, om er maar enkelen te noemen. De meeste van hun boeken zijn reeds bekend.

Ieder gaf zijn eigen visie en belevenissen weer en er zijn heel wat belevenissen geweest op deze route, goede en slechte, soms met fatale afloop.

In feite raak je over de K.L.M. Indië-route van voor de Tweede Wereldoorlog nooit uitgepraat. Evenwel, volledig kan dit onderwerp nooit worden, daarom wordt elke bijdrage van harte toegejuicht.

Het moet gezegd; op de K.L.M. Indië-route, vooral voor de oorlog, is groots werk verricht, zeg maar gerust pionierswerk. Er is gevlogen onder vaak gevaarlijke omstandigheden.

Velen die op deze route hebben gevlogen, zijn er helaas niet meer. Daarom is het geweldig als degenen die er nog zijn, bereid zijn om hun eigen belevenissen op papier te zetten. De heer Frenken is zo iemand.

De heer Frenken was K.L.M. vlieger vanaf 1933 tot 1949 en heeft als zodanig voor de oorlog tot aan 11-07-39 in totaal 23 Indië-vluchten gemaakt, waarvan 17 als tweede bestuurder en 6 als gezagvoerder. Hij heeft zodoende veel meegemaakt en kan daar uren over vertellen. Gelukkig heeft hij nu een flink aantal van zijn belevenissen op papier gezet en samengevat in dit boek.
Dr. Frenken is 88 jaar en heeft nog steeds een fantastisch goed geheugen. Hij beschrijft vele details alsof het gisteren gebeurd is. Kostelijke verhalen uit de eerste hand en waardevol voor het nageslacht. Iets wat m.i. voor de geschiedschrijving van de luchtvaart van groot belang is en bewaard moet blijven.

Het is te hopen dat het de heer Frenken gegeven mag zijn om nog veel meer te schrijven, want hij weet ontzettend veel en beschrijft het op een gezellige manier, zonder opsmuk en prettig leesbaar. Dit boek is een welkome aanvulling voor de luchtvaarthistorie. Voor liefhebbers een 'must'. Lees dit boek en geniet er van.

 

Piet C. Kok

ARTIKELEN OVER J.H. FRENKEN ALS PILOOT

bottom of page