top of page

ARTIKELEN OVER J.H. FRENKEN ALS PILOOT

Lezing over de Holland-Indië vluchten.

 

De bekende K.L.M.-vlieger H.J. Frenken, zal voor de leden en genoodigden van de afdeeling Amsterdam der vereeniging 'Dennenheuvel' (Vereeniging tot het exploiteeren van Herstellingsoorden en Sanatoria voor Handels- en Kantoorbedienden, Handelsreizigers en Handelsagenten) een lezing houden over de Holland-Indië vluchten met vertooning van de Holland-Indië film, opgenomen door wijlen den K.L.M.-piloot P. Soer, op Donderdag 16 Mei a.s. in American Hotel, Leidscheplein. Aanvang half negen.

Een beperkt aantal introducties is voor belangstellenden beschikbaar en kunnen aangevraagd worden bij den voorzitter der afd. Amsterdam: Henri J. van den Hoeck, Hoogeweg 2 hoek Middenweg (voorm. Watergraafsmeer).

 

De Telegraaf, 29 april 1935

bottom of page